Monday, February 28, 2011

Δημόσια Διαβούλευση για το Πλαίσιο των Θεατρικών Επιχορηγήσεων

O Yπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, με επιστολή του, καλεί τους υπογράφοντες της ανοιχτής επιστολής αναφορικά με την πολιτική του θεάτρου, να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση για τις θεατρικές επιχορηγήσεις που αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου, στο http://www.opengov.gr/yppol

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αγαπητοί φίλοι,

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την επιστολή που μου στείλατε, με την οποία θίγετε σειρά ζητημάτων σχετικά με το επιχορηγούμενο θέατρο. Πράγματι, ο θεσμός των επιχορηγήσεων του ελεύθερου θεάτρου στήριξε μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών και ανέδειξε πολλούς από αυτούς που το κοινό αλλά και η ίδια η θεατρική κοινότητα αναγνωρίζει σήμερα ως διακεκριμένους εκπροσώπους της. Ωστόσο, όλοι μας γνωρίζουμε πως τα τελευταία χρόνια ο θεσμός αυτός δεν εξυπηρετούσε πια κάποια συγκεκριμένη, στοχευμένη πολιτική. Συχνά μάλιστα, υπερίσχυαν κριτήρια μικροπολιτικά ή προσωπικών γνωριμιών.

Σήμερα, και η επιστολή σας αυτό ακριβώς απηχεί, είναι επιτακτικό το αίτημα των ανθρώπων του χώρου για μια συνολική και αποτελεσματική παρέμβαση της Πολιτείας. Είναι αναγκαίο να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα του χώρου αλλά και νέα, που προέκυψαν από τη βαθιά οικονομική κρίση που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ο τόπος μας.

Γνωρίζουμε την ανάγκη αυτή και αξιοποιήσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταγράψουμε τα προβλήματα, να θέσουμε τα αναγκαία ερωτήματα, να διερευνήσουμε και να δρομολογήσουμε πιθανές λύσεις- ώστε μέσα στο 2011 να γίνουν στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από μέρους μας. Σκοπός μας είναι, εκθέτοντας τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας για το θέατρο κι αφού λάβουμε υπόψη μας όλες τις απόψεις και προτάσεις, να προβούμε στον εκσυγχρονισμό του εν λόγω θεσμού, ώστε αυτός να είναι σε θέση όχι μόνο ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων τάσεων και ρευμάτων στο ελληνικό θέατρο. Από αύριο, 26 Φεβρουαρίου, ξεκινάει στο διαδίκτυο η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του ελεύθερου θεάτρου. Σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, στην οποία θεωρώ ότι έχετε πολλά να συνεισφέρετε.

Με τιμή
Παύλος Γερουλάνος
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
Και η ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων
Φίλες και φίλοι,
Μέσα από τον παρόντα ηλεκτρονικό χώρο το ΥΠΠΟΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση  το πλαίσιο των θεατρικών επιχορηγήσεων, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Το σύνολο των θεατρικών δυνάμεων αλλά και όλων των πολιτών, έχουν τη δυνατότητα να συν-διαμορφώσουν το πλαίσιο επιχορηγήσεων θεατρικών ομάδων και σχημάτων μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής των επιχορηγήσεων, βάσει συγκεκριμένων αξόνων για την άσκηση αυτής της πολιτικής.
Στα 32 χρόνια που μεσολάβησαν από την καθιέρωση του θεσμού των επιχορηγήσεων μέχρι σήμερα, το θεατρικό τοπίο στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. Ποτέ άλλοτε η θεατρική παραγωγή δεν ήταν πιο πλούσια και πολυσχιδής από σήμερα. Ποτέ άλλοτε, όμως, δεν ήταν και πιο επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου από την πλευρά της Πολιτείας, προκειμένου να στηριχθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο η θεατρική τέχνη.
Ο θεσμός των επιχορηγήσεων του ελεύθερου θεάτρου οφείλει να εκσυγχρονιστεί ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων τάσεων και ρευμάτων στο ελληνικό θέατρο.
Το ζητούμενο  για το ΥΠΠΟΤ είναι να αξιοποιήσει την προηγουμένη εμπειρία, να ακούσει και να κατανοήσει τις ανάγκες και τα αιτήματα των νέων καλλιτεχνών αλλά και να ενσωματώσει στοιχεία απαραίτητα με βάση τις εξελίξεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί το περιεχόμενο της νέας προκήρυξης για τις επιχορηγήσεις στο θέατρο κατά τρόπο ώστε να αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση και να υπηρετεί με συνέπεια μια γενικότερη πολιτική με κύριους άξονες:
- πρώτον, τη στήριξη των ομάδων/σχημάτων που παράγουν θέατρο υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών
- δεύτερον, την απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων που αδυνατούν να εκφραστούν υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και
- τρίτον, τη διεύρυνση του θεατρικού κοινού.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με την ουσιαστική συνδρομή της Ομάδας Εργασίας για το Θέατρο, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων αφού ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο προβληματισμού και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για τις θεατρικές επιχορηγήσεις.
Καλούμε όλους τους φορείς της θεατρικής και γενικότερα της πολιτιστικής σκηνής, τους καλλιτέχνες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους πάνω στα βασικά σημεία της πρότασής μας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2011.
Παύλος Γερουλάνος
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

No comments: