Τις θέσεις του για τα άμεσα προβλήματα του ΚΘΒΕ και των εργαζομένων του παρουσίασε, με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, το οποίο "παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί".
Συγκεκριμένα, πιστεύει ότι θα πρέπει αμέσως να βρεθεί βιώσιμη λύση στο επείγον πρόβλημα της μισθοδοσίας του προσωπικού, ενώ θα πρέπει το συντομότερο να λυθεί το πρόβλημα του χρέους που έχει φορτωθεί στο ΚΘΒΕ από την Όπερα Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, "οι αποφάσεις του υπουργείου για διαχειριστικό έλεγχο των προηγούμενων διοικήσεων και για την εκταμίευση 3 εκατ. ευρώ, ασφαλώς κινούνται σε θετική κατεύθυνση".