Τις θέσεις του για τα άμεσα προβλήματα του ΚΘΒΕ και των εργαζομένων του παρουσίασε, με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, το οποίο "παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί".
Συγκεκριμένα, πιστεύει ότι θα πρέπει αμέσως να βρεθεί βιώσιμη λύση στο επείγον πρόβλημα της μισθοδοσίας του προσωπικού, ενώ θα πρέπει το συντομότερο να λυθεί το πρόβλημα του χρέους που έχει φορτωθεί στο ΚΘΒΕ από την Όπερα Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, "οι αποφάσεις του υπουργείου για διαχειριστικό έλεγχο των προηγούμενων διοικήσεων και για την εκταμίευση 3 εκατ. ευρώ, ασφαλώς κινούνται σε θετική κατεύθυνση".

Επιπλέον, το Τμήμα θέτει δύο ευρύτερα θεσμικά ζητήματα: το πλαίσιο λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισμών, που "πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να περιοριστούν δραστικά οι υπερεξουσίες των καλλιτεχνικών διευθυντών", εξαιτίας των οποίων "κατέληξαν να ζημιώνονται οικονομικά από άστοχες ή υπερφιλόδοξες προσωπικές επιλογές ανεξέλεγκτων ατόμων".
Το άλλο αφορά τη διαδικασία στελέχωσής τους, η οποία θα πρέπει να γίνεται "με ανοικτές προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος, όπου θα διατυπώνονται με σαφήνεια διαφανή κριτήρια. Την επιλογή θα πρέπει να κάνουν ανεξάρτητες επιτροπές από γνώστες του εκάστοτε αντικειμένου".
Στο ΚΘΒΕ έχει δημιουργηθεί "ένα νοσηρό καθεστώς που ανακυκλώνεται διαρκώς από κάθε διορισμένη διοίκηση, με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του". Το Τμήμα Τέχνης και Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης "θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η υγιής διάσωσή του με όραμα και ανοιχτές διαδικασίες".