Επειδή το μωρό κυριαρχεί υπάρχει μια αυγή των ανθρώπων στον κόσμο. Επειδή το μωρό πλέει στο νερό και στο αίμα του υπάρχει μια κραυγή των ανθρώπων στον κόσμο. Επειδή το μωρό θηλάζει υπάρχει ένας λαός φτιαγμένος από γάλα… υπάρχουν πολλοί κόσμοι από γάλα στους οποίους μπορείς να περπατήσεις κάτω από το φεγγαρόφωτο.
Ανν Σέξτον