Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚέντροΠολιτισμού Ίδρυμα ΣταύροςΝιάρχος στις 22 Απριλίου 2017 και ώρες 11:00-16:00.

Η ακρόαση αφορά τους ρόλους των «Mägde».
Οι συμμετέχουσες θα πρέπει να τραγουδήσουν :
– τον ρόλο της 1ης, 3ης ή 5ης Magd στην πρώτη σκηνή της όπερας και
– μία άρια δικής τους επιλογής γερμανικού ρεπερτορίου σε γλώσσα γερμανική.
Η επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία· επίσης, η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.
Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους σπουδών (δίπλωμα) και βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται: