Saturday, November 28, 2015

Αιτιάσεις για σκάνδαλο και κακοδιαχείριση στο Ελληνικό Φεστιβάλ


Αιτιάσεις για σκάνδαλο και κακοδιαχείριση στο Ελληνικό Φεστιβάλ

Τι απαντά ο πρόεδρος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού

Σκάνδαλο στο Ελληνικό Φεστιβάλ; Ο οργανισμός ζημίωσε τω όντι περί τα 2.700.000 ευρώ το ελληνικό Δημόσιο; Αυτό φέρεται να προκύπτει από την σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/ Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου. Η έκθεση αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 16/12/2013 και 13/6/2014- επί καλλιτεχνικής διευθύνσεως Γιώργου Λούκου δηλαδή-  και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από το πόρισμα της ελεγκτικής ομάδας, προμηθευτές του Φεστιβάλ φαίνεται να έχουν εισπράξει διπλές αμοιβές. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης με το αδίκημα, σε βαθμό κακουργήματος, να επισύρει ποινές 2-3 ετών για όσους και όποιους κριθούν υπεύθυνοι.


Πώς αντιδρά το Υπουργείο Πολιτισμού σ΄όλα αυτά; Κύκλοι του με τους οποίους επικοινώνησε το «Βήμα» δηλώνουν πως ο Υπουργός κ. Αριστείδης Μπαλτάς αποστέλλει επιστολή στον κ. Λούκο (ο οποίος βρίσκεται στην Γαλλία έχοντας ενημερωθεί για το δημοσίευμα) ζητώντας του να του αποστείλει το σχετικό πόρισμα. Κι αυτό, συνεχίζουν οι ίδιοι κύκλοι, γιατί παρόλο που το Φεστιβάλ είναι ΝΠΙΔ, οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο, και στο πλαίσιο αυτό οφείλει να ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή, το πόρισμα δεν έχει ακόμη αποσταλεί. Κύκλοι του Φεστιβάλ, από την πλευρά τους, παραπέμπουν σε ανακοίνωση η οποία επίκειται να εκδοθεί...


Πώς προέκυψε, όμως, η ιστορία των πληρωμών εις διπλούν; Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένοι προμηθευτές του Ελληνικού Φεστιβάλ προκειμένου ν΄αποκτήσουν ρευστότητα, προχωρούσαν σε δανεισμό από τράπεζες με ενέχυρο σ΄αυτές απαιτήσεις τους από τον οργανισμό, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.Δ της 17/7/1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α 224/13-8-1923). «Αν και τόσο από το νομοθετικό διάταγμα όσο και από τις επιμέρους συμβάσεις συμβάσεις ενεχυριάσεως- εκχωρήσεως απαιτήσεων καθίσταται η τράπεζα- εκδοχέας, τρεις προμηθευτές (ENTTECH A.E, AUDIO CONTROL A.E, και YPSILON LIVE Α.Ε) προέβαιναν σε εκχώρηση των απαιτήσεών τους και το Ελληνικό Φεστιβάλ εξακολουθούσε να εξοφλεί αυτούς αντί για τις τράπεζες» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Μέσα απ΄αυτό το πρίσμα, οι συγκεκριμένοι προμηθευτές εισέπρατταν χωρίς να δικαιούνται τα οφειλόμενα ποσά με αποτέλεσμα οι τράπεζες να στραφούν εναντίον του Φεστιβάλ το οποίο εξαναγκάστηκε να καταβάλλει διπλές πληρωμές. Το πόρισμα των ελεγκτών διαπιστώνει κενά στην διοικητική διοργάνωση του οργανισμού και απουσία εσωτερικού ελέγχου με αποτέλεσμα να μην γίνει κατορθωτή η αποτροπή ή έστω ο περιορισμός της ζημίας...
Ο πρόεδρος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού απαντά στα δημοσιεύματα περί σκανδάλου στο Φεστιβάλ


Ανακοίνωση-απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ελληνικό Φεστιβάλ φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο περί τα 2.700.000 ευρώ βάσει σχετικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξέδωσε ο πρόεδρος και καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού κ. Γιώργος Λούκος. Σχετικά με τους προμηθευτές που φέρονται να έχουν εισπράξει αμοιβές εις διπλούν, αναφέρει ότι το σύνολο σχεδόν των συμβάσεων εκχώρησης μεταξύ των εταιρειών αυτών και των Τραπεζών κοινοποιήθηκαν στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» προτού ο ίδιος αναλάβει καθήκοντα και τονίζει πώς μόλις ενημερώθηκε, το 2008 έδωσε εντολή στους νομικούς συμβούλους να προβούν στις δέουσες ενέργειες και η εκδίκαση των αγωγών που ασκήθηκαν εκκρεμεί. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λούκος επισημαίνει τα εξής:

«Οι εταιρείες «ENTTECH», «YPSILON LIVE» και «AUDIO CONTROL» τιμολογούσαν την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» για υπηρεσίες τους και ελάμβαναν εν συνεχεία ισόποσες μεταχρονολογημένες επιταγές με εκδότρια την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.». Οι εταιρείες αυτές από το έτος 2004 εκχωρούσαν τις απαιτήσεις τους από τα τιμολόγια σε Τράπεζες προκειμένου να λάβουν πιστώσεις. Το σύνολο σχεδόν των συμβάσεων εκχώρησης μεταξύ των εταιρειών και των Τραπεζών κοινοποιήθηκαν στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» το έτος 2005, πριν δηλαδή εγώ αναλάβω τα καθήκοντα του Προέδρου - Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Οι υπεύθυνοι των αρμοδίων τμημάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» με ενημέρωσαν εκ των υστέρων, το 2008, ότι οι υπάλληλοι των εταιρειών στους οποίους είχαν παραδώσει τις επιταγές, εισέπραξαν τα ποσά τους με αποτέλεσμα οι Τράπεζες να αξιώσουν την εξόφληση των τιμολογίων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».
Μόλις ενημερώθηκα για το θέμα, έδωσα εντολή στους νομικούς συμβούλους να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την επιστροφή των ποσών που εισέπραξαν αχρεωστήτως οι εταιρείες. Πράγματι, από το 2009 η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» άσκησε αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των αντισυμβαλλομένων εταιρειών με αίτημα την αποζημίωσή της. Η συζήτηση των αγωγών εκκρεμεί στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια»

No comments: